Çalışma Saatleri

 • Hafta İçi

  10.00-19.00

 • Hafta Sonu

  10.00-16.00

Röntgen ve Görüntüleme

Röntgen ve Görüntüleme

Panoramik röntgen tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az ışın alarak birlikte görüntülendiği bir tomografik röntgen çeşididir.

Panaromik Röntgen - OPG (Orthopantomogram)

Panoramik röntgen tüm dişlerin ve çene kemiğinin daha az ışın alarak birlikte görüntülendiği bir tomografik röntgen çeşididir. Dijital sitemin kullanılması görüntü kalitesini artırmakta ve kişinin aldığı radyasyon miktarını belirgin şekilde azaltmaktadır.

Dişlerin, kemik ve dişetlerinin klinikte muayene ile görünmeyen kısımlarını göstermeye yarayan bir resimdir.

3 Boyutlu Konik Huzme Işınlı Dental Tomografi (CBCT)

CBCT’nin Klinik Uygulamaları: 3 Boyutlu Konik Huzme Işınlı Dental Tomografi(CBCT), baş ve boyun bölgesini incelemek için geliştirilmiş. Hemen hemen bütün dental görüntüleme işlemlerini yapmaktadır. Örneğin, henüz çıkmamış dişlerin ve komplike vakaların görüntülenmesinde kolaylık sağlar.

3 boyutlu veriler, karmaşık maxilla-çene. Konik Huzme Işınlı Görüntüleme için Klinik uygulamaların potansiyel odağı geniştir ve aşağıdaki dental maxilla-çeneye ilişkin alanlarda yararlı olduğu gözlemlenmiştir:

 • Kist, tümör ve fibröz doku lezyonlarını içeren çene patolojisinin incelenmesi
 • Paranasal sinüslerin incelenmesi
 • TMJ’nin kemik bileşenlerinin incelenmesi
 • Pre ve post-implant uygulamaları
 • Ortodontik uygulamalar, dental gelişim ve iskelet yapısı ilişkisinin incelenmesi
 • İnferior diş kanallarının yirmili yaşlarla ilişkisi
 • Yüz travmasının değerlendirilmesi

Örnek olarak periodental eksikliklerin kompozisyonlarından endodontik vakalara kadar, anatomik diş anormallikleri gibi 3 boyutlu olarak her şeyi görüntülemektedir.

Düşük doz: CBCT için yayınlanan bir veride radyasyon dozajının diğer görüntüleme teknolojileri ile karşılaştırıldığında %98 oranında azalma olduğu görülmektedir. (Newcastle Üniversitesi “Trust hospital” verisi). Ayrıca bu oran periapikal ağız tomografisi ya da 3-10 adet standart dental panoramik tomograma eşittir. (Dozaj oranı Medikal Fizik Bölümü Julie Willis tarafından CT tarayıcı’larının görüntüleme performansı ile üretilen program ile hesaplanmıştır. )

X-ray Hüzme Limiti: İlk X-ray tutulan alanın kolimasyonu ile ışınlanan alanı küçültmek radyasyon dozajını düşürür. Bir çok tarayıcı daha küçük bölgelere scan yapmak için ayarlanabilir ya da bütün yüz-kafatası görüntülemesini çekebilir.

Seri Scan Zaman Aralıkları: Bütün görüntüler tek bir rotasyonda olmak zorunda olduğunda dolayı, scan genellikle 10-40 saniye arasında gerçekleşir. Hızlı scanlar, hastanın hareket etmesinden kaynaklanan bozulmaların önüne geçer. Bu scan aralıkları konveksiyonel dental panoramik görüntüleme ve helikal CT birimleri ile karşılaştırılabilinir.

Görüntü doğruluğu:  Hacimsel veriler, voksel diye adlandırılan küçük küboid 3 boyutlu birimler oluşturur. Bu voksellerin boyutu görüntünün çözünürlüğünü etkiler. Konveksiyonel CT’de, vokseller anizotroptur. Örneğin, eksenel kesitli voksellerin en uzun boyuta ulaştığı kare filmlerde kesim noktası ile karar verilir. CT voksel yüzeyleri küçük olmasına rağmen, bütün konik huzmeler isotopik voksel çözünürlüğü sağlar ve bütün boyutları eşit miktardadır. Bu 0.4mm’ den 1.25 mm’ye uzanan sub-milimetrik çözünürlük ( genellikle en yüksek çoklukesim CT oranlarını geçen) sağlar

Konveksiyonel CT’de, oral bölgede bulunan metalik dental restorasyonlar görüntünün çözünürlüğünü düşürebilir. CBCT görüntülemede de bu yaşanır, fakat daha az oranda olur ve sonuç olarak daha yüksek kaliteli görüntüler ortaya çıkarır.