Çalışma Saatleri

 • Hafta İçi

  10.00-19.00

 • Hafta Sonu

  10.00-16.00

Öz Geçmiş

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Eğitim
 • 2012-2017 İzmir Katip Çelebi Üni., Diş Hekiml.Fak.,Klinik Bilimler Bölümü, Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi ABD
 • 2007-2012 Erciyes Üni., Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Uygulamalar
 • Diş Çekimi,
 • Artık Diş Çekimi,
 • 20 Yaş Diş Çekimi,
 • Kök Çekimi,
 • Komplikasyonlu Diş Çekimi,
 • Gömük Diş Çekimi,
 • Kemik Retansiyonlu Gömük Diş Çekimi,
 • Kök Ucu Rezeksiyonu,
 • Kist Operasyonu,
 • Apse Drenajı,
 • Lateral Sinüs Lift,
 • İnternal Sinüs Lift,
 • Alveolit Cerrahisi,
 • Biyopsi,
 • Alveolit Cerrahisi,
 • İmplant-İmplant Üstü Açımı,
 • Çene Kırığı,
 • Akut Sinüs Perforasyonu Kapatma,
Kurslar, Çalıştay, Proje, Araştırma Ve Kongreler
 • 2016, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Sertralinin Uyku Esnasında Görülen Bruksizm Değerlerine Etkilerinin Bitestrip ile Değerlendirilmesi,
 • 2016, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, Dental Pulp Stem Cells Combined With Low Level Laser Theraphy Accelerates New Bone Regeneration In The Rapid Maxillary Expansion Procedure,
 • 2016, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi, Diverse Effect of Three Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on Bruxism in a Depressive Patient Treated with Botox Theraphy a Case Report,
 • 2016, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Kongresi,Bitestrept Analysis of the Effect of Fluoxetine and Paroxetine on Sleep Bruxism,
 • 2015, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 13. Bilimsel Sempozyumu, Bifosfonata Bağlı Çene Kemiklerinde Gelişen Osteonekrozun Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrin Kullanımı 3 Olgu Sunumu,
 • 2015, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Conservative Management of Keratocystic  Odontogenic Tumour with Marsupialization Followed By Enucleation a Case Report,
 • 2015, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Three Dimensional Volume Change After Maxillary Sinus Floor Augmentation in the Presence of an Antral Pseudocyst,
 • 2015, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 9. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Reliability of the Magnification Factor on Panoramic Radiographs for pre Operative Assessment of Dental Implants,
 • 2015, İzmir Katip Çelebi Üni.,Diş hekimliği Fakültesi, Araştırma, Dental İmplantların Preoperatif Değerlendirmesi için Panoramik Radyografların Magfikasyonu Oranlarının Güvenilirliği Yarlaştirilmiş Normal Boyları Bilinen Implantların, OPG Boy ve Çap Magnifikasyon Oranları Referans Alınarak OPG deki Güvenlik Aralığı ve Anatomik Oluşumlara olan Mesafe Ölçümleri Değerlendirmesidir.,
 • 2015 DEVAM , Yüksek Öğretim Kurumları tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi  ULUSAL, Tavşan Kalvaryumu Modelinde Yeni Kemik Oluşumunun Üzerine Stromal Vaskuler Fraksiyon ile Lokal ve Sistemik Ozon Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması,
 • 2014, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 21. Uluslar arası Bilimsel Sempozyumu, Bisphosfonates Related Osteonecrosis of the Jaws a Case Report,
 • 2014, Internal Association of Dental Traumatology, Orthodontic Treatment Combined with Autotransplantation Two Case Report,
 • 2014, Manisa Celal Bayar Üni., Çalıştay, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Çalıştayı, Güncel Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler,
 • 2014, Manisa Celal Bayar Üni., Tübitak Kapsamında Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimi Kursu,
 • 2013, Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 7. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Recurrent Dentigerous Cyst Depending on Overlooked Mesiodens a Case Report the Upper Lip Nasolabial Area of an 21 Year Old,
 • 2013, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi  ULUSAL, Selektif Seratonin Geri Alım Inhibitor SSRI Grubu Antidepresan İlaçların Bruksizm Etkeni Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi,