Uzman Dt. Hande ÇINAR Endodonti Uzmanı

Öz Geçmiş

Endodonti Uzmanı

EĞİTİM

 • 2014-2017 Ankara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi- Endodonti Uzmanlık Eğitimi,
 • 2008-2013 Kırıkkale Üni. Diş Hekimliği Fakültesi,

İŞ TECRÜBESİ

 • 2014-2017 Ankara Üni. Endodonti Anabilim Dalı –Diş Hekimi,

KLİNİK UYGULAMALAR

 • Vital ve Devital Dişlerin Kök Kanal Tedavisi,
 • Tekrarlayan Kök Kanal Tedavileri ( Retreatment ),
 • Devital Beyazlatma,
 • Vital Beyazlatma,
 • Apikal Rezeksiyon,
 • Endodontik-Periodontal Lezyonlu Dişlerin Tedavisi,
 • İnternal-Eksternal Kök Rezorbsiyonu Tedavisi,
 • Anatomik Varyasyonlu Dişlerin Tedavisi,
 • Travma Olguları,
 • Kırık Alet Yönetimi,
 • Rubber Dam Kullanımı ile Tedaviler,
 • Lazer Destekli Endodontik Tedaviler,

KURSLAR ve KONGRELER

 • 2017,  İZDO 24. Uluslar Arası Diş Hekimliği Kongre ve Sergisi,
 • 2016,  Ankara Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı,
 • 2015, Romania, Bucharest, 20. Congress  of the Balkan Stomatological Society
 • 2014, Kırıkkale Üni. Diş Hekimliği Fakültesi , Temporomandibular  Eklam Sempozyumu

SUNUMLAR

 • 2017, Ankara Üni. Endodonti Bölümü Tez Sunumu, ‘’ Farklı İçerikli Kök Kanal Dolgu PatlarınınReolojik Özelliklerinin İncelenmesi’’,
 • 2017, Ankara Üni. Endodonti Bölümü Vaka Sunumu, ‘’Eksternal Kök Rezorpsiyonu Tespit Edilen Sol Alt Molar Dişin Tedavisi’’,
 • 2016, Ankara Üni. Endodonti Bölümü Seminer Sunumu, ‘’Endodontide Kullanılan Kök Kanal Patları ve Fiziksel Özellikleri’’,
 • 2015, 20. BaSS Congress Romania, Bucharest, ‘’ Using MTA as an Apical Barrier in a Maxillary Incisor with Internal Resortion’’,