Dr. Dt. Mehmet SÖNMEZ

Öz Geçmiş

Protez & İmplant

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • 1973-1978|Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
 • 1989-1994|Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Prostodonti Departmanı (PHD)

ÇALIŞMA DENEYİMİ

 • 12.1978-8.1979-Kula Devlet Hastanesi Kula/ Manisa
 • 8.1979-1.1980-Şirinyer 4. Tıp Merkezi Şirinyer/İzmir
 • 1.1980-10.1980-İzmir Tıp Merkezi İzmir
 • 10.1980-8.1992-İzmir Diş Hastanesi İzmir
 • 10.1992-10.1994-Torbalı Tıp Merkezi Torbalı/İzmir
 • 10.1994-İzmir Devlet Diş Hastanesi- Prostodonti & Implantoloji Bölümü İzmir/Türkiye
 • 2010  Özel CTG –İzmir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Ortağı , Protez ve İmplant Uzmanı

KLİNİK YETENEKLERİ

 • 12.1978-10.1994
 • 10.1994-Konveksiyonel Prostodonti Uygulamaları
 • İmplantoloji Uygulamaları
 • İleri Restoratif ve Adezyon uygulamaları
 • Çene-Yüz Prostodonti ve İmplant Destekli Tedavi

PROFESYONEL ÜYELİKLER

 • Türk İmplantoloji Derneği
 • Türkiye Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği
 • İngiltere Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği

YAYINLAR

 • E Aras, S Çötert, M Sonmez , Y Kabadayı, M Zora, M Almaç. Subperiostal Intraosseöz İmplant Uygulamaları: Bubperistik İmplantlar: Oral İmplantoloji Dergisi 1995:2:75-89
 • E Aras, O Gunhan, HS Çötert, M Sönmez, B karcı, M Almaç. İmplant Sistemleri ile ilgili Sorular ve Alternatif çözümler. Ege Üniversitesi Diş Okulu, 1996: 17; 16-18.
 • E Aras, O Gunhan, B Karcı, S Çötert, M Sönmez, L Kabadayı, İmplant-ortogenetik için
 • Kombine Tedavi Metotları ve Rekonstrüktif Uygulamalar Kim, Ne zaman, Ne? 1. Uluslar arası Türk Diş Kurumu Kongresi, 1993 İzmir Sözlü Sunumu
 • M Sönmez, E Aras, L Kabadayı, RP4 ve RP5 İmplant Desteği ile Takma Diş Uygulama Metodları. 2. Uluslar arası Türk Diş Kurumu Kongresi, 1994 İzmir Sözlü Sunumu
 • M Sönmez, L Kabadayı, O Berksan, E Aras. Intraosseöz Takma Diş İmplantlarında Yaşanan Problemler: 5 yıllık çalışma. 1. Ulusal Türk Diş Kurumu Kongresi, 1995 İzmir, Sözlü Sunum
 • M Sönmez, L Kabadayı, M Köse, M Sabancı, O Berksan, E Aras. Intraosseöz İmplantı Dolgu Problemi karşı Poliasetal’ı Çözüm Olarak Kullanma, Türk Diş Kurumu, Uluslararası Kongre, 1995 Ankara, Sözlü Sunum
 • E Aras, S Çötert, M Sönmez, L Kabadayı, Y Uran, M Almaç, M Zora, Dinamik Sıkıştırma Teknikleri ve İmplant Çalışmaları. Ege Ünv.Diş Fakültesi, Prostodonti Bölümü Araştırma Projesi 1995, İzmir
 • L Kabadayı, M Sönmez, I Kürkçüoğlu, Osseointegre Steri-oss İmplantlar ile İlgili Deneyimler: 8 yıllık bir çalışma 4. Balkan Stomoatoloji Topluluğu Kongresi, Poster sunumu. 1999, İstanbul
 • Sönmez M. Misch P2, P4 ve P5 olaylarının Prostodontik Tedavileri. Türk Prostodontik ve İmplantoloji Derneği. 4. Uluslararası Kongre. 11-13 10.1991 Ankara, Sözlü Sunum

KURSLAR

 • İnhalasyon, Bilinçli Sedasyon, ve İmplantoloji, Oral Ameliyat ve Endodontik’de Puls Oksimetre. Türk Prostodontik ve İmplantoloji Derneği. 4. Uluslararası Kongre. 11-13 10.1991
 • Prognatizm’in Cerrahi Tedavisi ve açık yara durumları 2. ENT, baş ve boyun hastalıkları için Odivizüel Sempozyum 8-10 5.1992 İzmir
 • Nitrojen proksit/oksijen inhalasyon sedasyon. Türk Diş Kurumu 1. Uluslararası Kongre
 • İmplantoloji, Ortognatik tedavi, klasik ve ekstrem durumlar. Türk Diş Kurumu 1. Uluslarası Kongre